Érvényes: 2023. június 5-től

 

A GYAKRAN ELŐFORDULÓ KONZULI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL

 

A külképviseleten kiállítható úti okmányok (hatósági igazolványok)

 • Ideiglenes magánútlevél kiállítása magyar állampolgárnak (hazatérés)

605 ZAR

 • Ideiglenes magánútlevél (továbbutazás, tartózkodás) 

605 ZAR

 • Ideiglenes úti okmány (ETD) kiállítása uniós állampolgárnak  

605 ZAR

 

 

Egyéb hatósági ügy a konzulnál

 

 • Apai elismerő nyilatkozat felvétele                                                         

706 ZAR

 • Hazatérési kölcsön díja                 

605 ZAR

 

 

KONZULNÁL KEZDEMÉNYEZHETŐ HAZAI HATÓSÁGI ÜGYEK  

 

 

1. Állampolgársági bizonyítvány igénylése                                                             

Konuli közreműködés díja: 

  

0 ZAR

908 ZAR

 

 

2. Személyi adat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyek

 

 • Külföldön történt letelepedés bejelentése

 0 ZAR

 • Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétel kérelemre

 0 ZAR

 • Külföldi lakóhely megváltoztatásának bejelentése

 0 ZAR

 • Külföldön élőként nyilvántartott részére „lakcímkártya” (LIG) pótlása

 0 ZAR

 • Külföldön élőként nyilvántartott személy „lakcímkártya” (LIG) adatainak
  módosítása (névváltoztatás)

 0 ZAR

                                 

 

3. Okirat diplomáciai felülhitelesítése                                                                     

 

505 ZAR

 

 

5. Okiratbeszerzés Magyarországról

 

 • Anyakönyvi kivonat (születés, házasság, haláleset hazai anyakönyvezése) 

0 ZAR

 • Családi állapot igazolása

0 ZAR

 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (a díj tartalmazza a konzuli közreműködést) 

908 ZAR

 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány angol nyelven (a magyar nyelvű hitelesített
  másolatával)

1.816 ZAR

 

 

6. Magánútlevél igénylése

 

 • Útlevél (10 évre, 18-65 év között)                                                                          

1.675 ZAR

 • Útlevél (12 év alattiak részére)                 

1.050 ZAR

 • Útlevél (12 év alatt, 2 gyermek esetén)                 

989 ZAR

 • Útlevél (12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén)

949 ZAR

 • Útlevél (12-18 év között)

1.050 ZAR

 • Útlevél (12-18 év között, 2 gyermek esetén)

989 ZAR

 • Útlevél (12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén)

949 ZAR

 • Útlevél (65 év fölött)  
908 ZAR

 

 

7. Hazai anyakönyvezés

 

 • Születés anyakönyvezése                                                                                      

0 ZAR

 • Házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése

0 ZAR

 • Válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonat nélkül

0 ZAR

 • Válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonattal

0 ZAR

 • Haláleset anyakönyvezése

0 ZAR

 • Anyakönyvi kivonat kiállítása EAK-ból   

0 ZAR

 • Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása EAK-ból

   0 ZAR

 

 

8. Hitelesítés

 

 • Hitelesítés (bemutatott fordítás idegen nyelvre)                                                     

605 ZAR

 • Hitelesítés (bemutatott fordítás magyarra)

404 ZAR

 • Hitelesítés (bemutatott másolat)

303 ZAR

 • Hitelesítés (egyéb konzuli tanúsítvány)                 

605 ZAR

 • Hitelesítés (fordítás idegen nyelvre)     

908 ZAR

 • Hitelesítés (fordítás magyarra)                 

706 ZAR

 • Hitelesítés (magánszemély aláírása)

605 ZAR

 • Hitelesítés (másolat)    

404 ZAR

 • Felülhitelesítés (diplomáciai)

505 ZAR

 • Felülhitelesítés (miniszteri)

404 ZAR

 

 

9. Egyéni konzuli szolgáltatás vagy felszámolható díj

 

 • Konzuli közreműködés díja (Európán kívül)                                                        

908 ZAR

 • Kiszállási költségátalány

303 ZAR

 • Irattovábbítás Magyarországra                 

505 ZAR

 • Irattovábbítás Magyarországra (örökbefogadási kérelem)

505 ZAR

 • Jogorvoslat (tartózkodási engedély)

3.226 ZAR