ALÁÍRÁS, FORDÍTÁS, MÁSOLAT HITELESÍTÉSE

I. ALÁÍRÁS HITELESÍTÉSE

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor (email: konz.prt@mfa.gov.hu).

A hitelesítés esetenként helyben meg is várható, de nagy példányszámú irat esetén elképzelhető, hogy a hitelesített iratokat utólag tudjuk csak átadni. Az eljárási idő a konzulátus leterheltségének függvényében változhat. Kérjük, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében a konz.prt@mfa.gov.hu email címen minden esetben jelezzék előre, hogy összesen hány dokumentumot kívánnak a konzul előtt aláírni.


Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.
A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. A díjat a honlapunkon a „Konzuli információk / Konzuli díjtáblázat” menüpontban találhatják meg.


Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is, valamint igazolni szükséges, hogy az ügyfél jogosult a szervezet nevében történő aláírásra. A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.

 

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:
1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.

 

II. FORDÍTÁS HITELESÍTÉSE


A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGON FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.
Ez alól csak a magyar erkölcsi bizonyítvány kivétel, amelyről a konzulátus készít hiteles angol fordítást.


Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).
A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor (email: konz.prt@mfa.gov.hu).

 

III. MÁSOLAT HITELESÍTÉSE, HITELES MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE


Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő.

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége  a honlapunkon a „Konzuli információk / Konzuli díjtáblázat” résznél leírtak szerint fizetendő.

Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen lehet kérelmezni. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor (email: konz.prt@mfa.gov.hu). Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő.