24 Nov

 

 

 

DIASZPÓRA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Főbb tudnivalók:

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (továbbiakban: Ösztöndíjprogram) célja a magyar gyökerekkel rendelkező külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. A program – az Európai Unió tagállamai, a Szerb Köztársaság és Ukrajna Kárpátalja megye kivételével – a világ minden országában élő magyar diaszpóra közösségre kiterjed. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram pályázat meghirdetésére első alkalommal 2020. november 24-én került sor a 2021/2022. tanévre történő felvételi jelentkezés érdekében. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. január 31.

Az Ösztöndíjprogram működtetéséért a külpolitikáért felelős miniszter felel, lebonyolítását a Tempus Közalapítvány látja el. A felvételit a felsőoktatási intézmények bonyolítják le online formában.

A programban való részvétel feltételei:

 • vállalt magyar identitás és kapcsolódás a diaszpóra közösségéhez, amit a jelentkező motivációs levélben mutat be és nyilatkozatban erősít meg,
 • lakhely a támogatott régiók egyikében,
 • ajánlás valamelyik diaszpóra szervezettől vagy a területen működő magyar külképviselettől,
 • legalább 10 év Magyarországon kívüli tartózkodás,
 • Magyarország területén kívül végzett 4 év középfokú tanulmányok,
 • a jelentkező 2021. augusztus 31-ig betölti 18. életévét, kivéve a táncművészeti szakokra jelentkezőket,
 • a jelentkező vállalja, hogy magyarországi tanulmányai alatt magyarul tanul és diplomaszerzésig leteszi a B2 szintű nyelvvizsgát,
 • a jelentkező vállalja, hogy diplomaszerzése után a pályázati felhívásban meghatározott időtartamra közösségi munkával segíti a helyi magyar diaszpórát valamely országban.

A pályázónak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket.

A motivációs levelet a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felkért tagokból létrehozott szakmai testület, a bíráló bizottság értékeli. Az ösztöndíj odaítéléséről a felvételi eredmények és a bíráló bizottság javaslata alapján születik döntés.

A részletes pályázati feltételeket és a kiválasztási eljárást a pályázati kiírás fogja tartalmazni.

Az ösztöndíj tartalmazza:

 • mentességet az oktatás önköltségének térítése alól,
 • az egészségügyi támogatást (TAJ kártya).

Külön kérelemre elérhető juttatások (a feltételeket a Szabályzat tartalmazza):

 • hozzájárulás a megélhetési és lakhatási költségekhez.

Elérhető képzések:

Az Ösztöndíjprogramban azon magyarországi felsőoktatási intézmények vesznek részt, amelyek képzéseket kínálnak a Stipendium Hungaricum programban is. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban elérhető képzések listáját (ideértve a magyar nyelvű képzéseket is) jelenleg véglegesítjük a felsőoktatási intézményekkel. 

Angol és magyar nyelvű képzések egyaránt elérhetőek lesznek. Angol nyelvű képzés esetén az ösztöndíjasnak magyar mint idegen nyelvi képzésen is részt kell vennie a tanulmányai időtartama alatt. A magyar nyelven tervezett tanulmányokhoz lehetőséget biztosítunk magyar nyelvi előkészítőre. 

A pályázás módja:

 • a jelentkező legfeljebb 2 választható szakra jelentkezhet;
 • a pályázat benyújtása online felületen történik.

Időterv:

2020. november: a pályázati felhívás megjelenése
2021. január 31.: pályázati határidő
2021. március - május: intézményi felvételi eljárások
2021. június: pályázati eredmény
2021. szeptember: magyarországi tanulmányok kezdete

További információ:

Az ösztöndíjprogram jogszabályi háttere: 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról.

Az Ösztöndíjprogram részletes szabályait és a jelentkezési részletes feltételeit a Szabályzat és a Végrehajtási útmutató, valamint a hivatalos pályázati felhívás tartalmazza, amelyek elérhetőekaz Ösztöndíjprogram  honlapján (www.diasporascholarship.hu).

Kérdés esetén kérjük, hogy érdeklődjenek:

Tempus Közalapítvány
E-mail: diasporascholarship@tpf.hu
Telefon: +36 1 236 5045